01.12.2017 – Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση στις 05 του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.

logo-dimos100x100ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -14-
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : – 24244/25 –
Φλώρινα, 01 Δεκεμβρίου 2017

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 05 του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

  1. Καθορισμός ωραρίου λειτουργίας του Τμήματος Αποκομιδής Απορριμμάτων Ανακυκλώσιμων Υλικών, Καθαρισμού Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Φλώρινας

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα