02.08.2016 – Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, στις 02 του μηνός Αυγούστου έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -15-
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -134 –

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 02 του μηνός Αυγούστου έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα