03.09.2015 – Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -32-
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -110-
Φλώρινα, 03 Σεπτεμβρίου 2015

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 03 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με :

  • Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του Δήμου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης σχετικά με αίτηση αναστολής της με αριθμό πρωτοκόλλου αποστολής 2/11-6-2015 και αριθμό απόφασης 10/2015 του Συμβουλίου Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, καθώς και κάθε άλλης συναφούς πράξης ή παράλειψης της Διοίκησης, του σωματείου με την επωνυμία “Ορθόδοξη Χριστιανική Αδελφότητα “Η ΑΓΑΠΗ”.

Το θέμα συζητείται σε κατεπείγουσα συνεδρίαση λόγω του ότι η συζήτηση ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης πραγματοποιείται στις 04/09/2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα