04.09.2017 – Αναβολή και επανάληψη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας

logo-dimos100x100ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠ/ΣΙΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Φλώρινα 04 Σεπτεμβρίου 2017
Αριθμ. Πρωτ.: 16524/403

Λόγω του ότι συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας εξαιτίας των οποίων δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής Δήμου Φλώρινας στις 5/09/2017 σας προσκαλούμε στη 61η /2017 ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση την Πέμπτη 7/09/2017 και ώρα 13:00 μμ στην αίθουσα του Δημαρχείου Φλώρινας σε «επανάληψη της συνεδρίασης» για συζήτηση και λήψη αποφάσεων «στα ίδια θέματα» της ημερήσιας διάταξης που περιελάμβανε η αριθ: 16393/402 / 1-09-2017 προηγούμενη 60η πρόσκλησή μας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δημήτριος Θεοφανίδης

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα