05.04.2019 – Πρόσκληση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 9 του μηνός Απριλίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ. σε δημόσια τακτική συνεδρίαση

logo-dimos100x100ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -5-
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : – 6814/11
Φλώρινα, 5 Απριλίου 2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 9 του μηνός Απριλίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ(pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα