05.08.2016 – Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, στις 05 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 15:00΄μ.μ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Φλώρινα, 05 Αυγούστου 2016
Αρ. Πρόσκ.: -38-
Αρ. Πρωτ.: -467-

Καλείστε όπως προσέλθετε, σύμφωνα με τα άρθρα 65, 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α΄/87/7-6-2010) με τις διατάξεις του οποίου τροποποιούνται – αντικαθίστανται και διαφοροποιούνται ορισμένες διατάξεις του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. Α΄/114/2006) ο οποίος εξακολουθεί να ισχύει, στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας (αίθουσα συνεδριάσεων του πρώην Δήμου Περάσματος) (ΑΔΣ 38/2011), στις 05 Αυγούστου, ημέρα Παρασκευή, και ώρα 15:00΄μ.μ., σε κατεπείγουσα συνεδρίαση με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης.

  • «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2016».

Εισηγητής κος Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης, Αντιδήμαρχος Φλώρινας

Ο κατεπείγον χαρακτήρας του θέματος συνίσταται στο ότι, α) το πάρκο του πρώην Ζωολογικού Κήπου Φλώρινας, πρέπει να λειτουργήσει άμεσα μετά από προγραμματισμένες ενέργειες της διοίκησης και πρέπει να τηρηθούν καταληκτικές ημερομηνίες για την ολοκλήρωση των έργων που αφορούν στον Ζωολογικό Κήπο Φλώρινας και β) οι εργασίες στα σχολεία πρέπει να εκτελεστούν πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΟΛΓΑ ΜΟΥΣΙΟΥ-ΜΥΛΩΝΑ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα