08.03.12 – Περίληψη Αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φλώρινα, 8 Μαρτίου 2012
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 Π Ι Ν Α Κ Α Σ
Στον οποίο φαίνονται περιληπτικά οι Αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας, που ελήφθησαν κατά την Τακτική Συνεδρίαση αυτής στις 08 Μαρτίου 2012 ως εξής:
Με αρ. 1 /12: Εγκρίνει τον ορισμό των υπαλλήλων για την εν’ γένει γραμματειακή εξυπηρέτηση των
προέδρων, των εκπροσώπων και των κατοίκων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου
Φλώρινας.
  
  Ο Πρόεδρος Της Εκτελεστικής Επιτροπής
   Ιωάννης Ζ. Βοσκόπουλος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα