08.11.2019 – Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 11 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 π.μ. σε δημόσια τακτική συνεδρίαση

logo-dimos100x100ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -16-
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -25479/37-
Φλώρινα, 07 Νοεμβρίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στον 3ο όροφο του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (αίθουσα βιβλιοθήκης – ΑΔΣ 296/2019) στις 11 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30 π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με :

Θέμα 1ο. : «Έγκριση μόνιμων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στο πλαίσιο λειτουργίας του ισόπεδου κυκλικού κόμβου εντός της Τοπικής Κοινότητας Περάσματος».
Θέμα 2ο.: «Γνωμοδότηση σε θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων».

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
& ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Βασίλειος Νικ. Γιαννάκης

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα