09.04.2014 – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Καλείστε να προσέλθετε στη Δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Φλώρινας (Γραφείο Αντιδημάρχων) σήμερα 09 του μηνός Απριλίου έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με :

1. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 43/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Φλώρινας σχετικά με ψήφιση κανονισμού παραχωρημένων κοινόχρηστων χώρων Δήμου Φλώρινας.

Το θέμα συζητείται σε κατεπείγουσα Συνεδρίαση λόγω αναστολής λήψεων αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου ενόψει των επικείμενων αυτοδιοικητικών εκλογών σε συνδυασμό με ζήτημα ρύθμισης χρήσης και επιβολής διοικητικών μέτρων σε χρήστες που δεν συμμορφώνονται με τις γενικές διατάξεις περί κατάληψης των κοινοχρήστων χώρων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα