11.03.11-Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
 (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Περάσματος) την 18 του μηνός Μαρτίου έτους 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με:
 1. Ενημέρωση και συζήτηση επί των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής.
 2. Διαβούλευση επί του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Φλώρινας για το έτος 2011.
 3. Διαβούλευση επί του προσχεδίου του Προϋπολογισμού του Δήμου Φλώρινας για το έτος 2011.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα