12.11.2014 – Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -4-
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -248 –

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Περάσματος) την 24 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με:

  1. Διαβούλευση επί του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Φλώρινας για το έτος 2015.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα