14.06.2019 – Πρόσκληση σύγκλησης σε δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 18 του μηνός Ιουνίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ.

ethnosimo1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 32 –
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -12584/132-

Φλώρινα, 13 Ιουνίου 2019
  
  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Π ρ ο ς :
Τα τακτικά μέλη της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας κ.κ.
• Αλεξιάδης Νικόλαος
• Ευαγγέλου Νικόλαος
• Λουκάς Δημήτριος
• Δούμτσης Νικόλαος
• Τσορμπάρης Σωτήριος
• Καρυπίδης Νικόλαος
• Κωνσταντινίδης Ευστάθιος
• Παπασωτηρίου Σταύρος

Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 18 του μηνός Ιουνίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1ο.ΘΕΜΑ: «Παράταση της διάρκειας εκμίσθωσης αγρών Μεσοκάμπου».

2ο.ΘΕΜΑ: : «Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να προβεί σε μελέτη δικογραφίας και παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, επί πλημμελημάτων κατά τη δικάσιμο της Τρίτης 17ης Σεπτεμβρίου 2019 ή καθ’ οιανδήποτε κατόπιν διακοπής ή μετ’ αναβολήν ορισθησομένη δικάσιμο προς υπεράσπιση τινών των εκεί εκκαλούντων – κατηγορουμένων Κ.Θ., Σ.Α., Κ.Μ., Ζ.Α., Μ.Π., Κ.Σ., Λ.Δ. και Α.Α. κατά την εκδίκαση των Εφέσεων αυτών κατά της υπ’ αριθ. 227/2018 καταδικαστικής Αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Φλωρίνης, δυνάμει της οποίας εκρίθησαν ένοχοι παραβάσεως καθήκοντος».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης

 
 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα