14.12.2012 – Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 18 του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30 π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Για πλήρη προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ .

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα