15.01.2015 – Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -2-
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -4-

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 15 του μηνός Ιανουαρίου έτους 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:30 π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με :

  • Σχετικά με την αναμόρφωση σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015.

Το θέμα συζητείται σε κατεπείγουσα συνεδρίαση γιατί έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες λόγω άσχημων καιρικών συνθηκών και παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αποχιονισμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ.

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα