16.04.2013 – Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Κατεπείγουσα)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΣΕ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 16 του μηνός Απριλίου έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα