16.07.2018 – Πρόσκληση σύγκλησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 16 του μηνός Ιουλίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 π.μ.

logo-dimos100x100ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -10-
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -13613/20-
Φλώρινα, 16 Ιουλίου 2018

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 16 του μηνός Ιουλίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11.30 π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με :

  • θέμα 1ο: «1η τροποποίηση του καθορισμού κοινοχρήστων χώρων εντός της πλατείας Γ. Μόδη (δυτικό τμήμα-κανόνια) προς παραχώρηση χρήσης για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων».

Ο λόγος του κατεπείγοντος χαρακτήρα του θέματος έγκειται στο γεγονός ότι έχουν υποβληθεί αιτήματα για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων σε χώρους που δεν έχουν καθορισθεί ακόμη από το Δημοτικό Συμβούλιο και λόγω της θερινής περιόδου προκειμένου να μην θιγούν οικονομικά οι καταστηματάρχες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα