16.12.2016 – Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση, στις 20 του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ.

logo dimosΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -25-
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -247-
Φλώρινα, 16 Δεκεμβρίου 2016

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 20 του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα