17.01.2013 – Πρόσκληση Κατεπείγουσας Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής

 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 17 του μηνός Ιανουαρίου έτους 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Για πλήρη προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ .

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα