17.01.2019 – Πρόσκληση σύγκλησης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας την 21η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ.

logo-dimos100x100ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 1 –
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.: – 1 –
Φλώρινα, 17 Ιανουαρίου 2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Φλώρινας που θα διεξαχθεί στo Δημαρχιακό Κατάστημα (Γραφείο Αντιδημάρχων), (Απόφαση με αρ. 164/2014 Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας) την 21η του μηνός Ιανουαρίου έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 79 και 88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1) Χορήγηση άδειας παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής στο κατάστημα της κας Μαυρίδου Ευαγγελίας ΚΑΔ 56.29 «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ) – ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ» με αριθ. γνωστοποίησης 1092077, που βρίσκεται στην Φλώρινα, οδός Ιωάννου Άρτη αρ. -1-.
2) Γνωμοδότηση σε θέματα κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα