17.11.2015 – Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -45-
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -152-
Φλώρινα, 17 Νοεμβρίου 2015

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 17 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με :

  • Ορισμός δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ενδίκων μέσων ή μη κατά της υπ’αριθμ. 70/2015 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας κατά του Δήμου Φλώρινας.

Το θέμα συζητείται σε κατεπείγουσα συνεδρίαση λόγω του ότι εντός 15 ημερών δίνεται το δικαίωμα άσκησης ανακοπής κατά των διαταγών πληρωμής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα