19.12.2018 – Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 24 του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ.

logo-dimos100x100Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 65 –
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -26413/399-
Φλώρινα, 19 Δεκεμβρίου 2018

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 24 του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9.30 π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

  • 1ο.ΘΕΜΑ: «Έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής Δήμου Φλώρινας».
  • 2ο.ΘΕΜΑ : «Έγκριση δαπανών παγίας πρόεδρων των τοπικών κοινοτήτων Άνω Καλλίνικης, Νεοχωρακίου, Κάτω Υδρούσας, Ακρίτα, Αρμενοχωρίου, Νίκης, Άνω Υδρούσας, Περάσματος, Αλώνων, Κάτω Καλλίνικης, Κρατερού, Δροσοπηγής & Παρορίου».
  • 2ο.ΘΕΜΑ : «Ορισμός δικηγόρου για λήψη φακέλου, μελέτη αυτού και σύνταξη έγγραφης γνωμοδότησης ως προς την δυνατότητα του Δήμου Φλώρινας να ασκήσει ένδικα μέσα κατά της με αριθμό 672/2018 απόφασης του Μονομελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα