20.09.2019 – Πρόσκληση σύγκλησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στις 24 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ.

logo-dimos100x100ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -13-
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -20496/29 –
Φλώρινα, 19 Σεπτεμβρίου 2019

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 24 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Βασίλειος Νικ. Γιαννάκης

Για αναλυτική προβολής της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα