21.06.2019 – Πρόσκληση σύγκλησης της Οικονομικής Επιτροπής στις 25 του μηνός Ιουνίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ.

ethnosimo1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 34 –
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -13164/138-

Φλώρινα, 21 Ιουνίου 2019
  
  

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Π ρ ο ς :
Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δήμου Φλώρινας κ.κ. :
• Αλεξιάδης Νικόλαος
• Ευαγγέλου Νικόλαος
• Λουκάς Δημήτριος
• Δούμτσης Νικόλαος
• Τσορμπάρης Σωτήριος
• Καρυπίδης Νικόλαος
• Κωνσταντινίδης Ευστάθιος
• Παπασωτηρίου Σταύρος

Καλείστε να προσέλθετε στην δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 25 του μηνός Ιουνίου έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10.30 π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με :

1ο.ΘΕΜΑ : «Ορισμός δικηγόρου προκειμένου να προβεί σε μελέτη δικογραφίας και παράσταση ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Δυτικής Μακεδονίας, επί πλημμελημάτων κατά τη δικάσιμο της Τρίτης 17ης Σεπτεμβρίου 2019 ή καθ’ οιανδήποτε κατόπιν διακοπής ή μετ’ αναβολήν ορισθησομένη δικάσιμο προς υπεράσπιση τινών των εκεί εκκαλούντων – κατηγορουμένων 1) Α.Ν. του Σ., 2) Μ.Χ. του Π., 3) Ε.Ν. του Δ. και 4) Λ.Α. του Α. κατά την εκδίκαση των Εφέσεων αυτών κατά της υπ’ αριθ. 227/2018 καταδικαστικής Αποφάσεως του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Φλωρίνης, δυνάμει της οποίας εκρίθησαν ένοχοι παραβάσεως καθήκοντος».

2ο.ΘΕΜΑ : «Kαθορισμός όρων διακήρυξης και έγκρισης τεχνικών προδιαγραφών, για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια ειδών αρτοποιείου του ΝΠΔΔ ΚΠΑΠΑ Δήμου Φλώρινας έτους 2019»»..

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Κωνσταντίνος Τριανταφυλλίδης

 
 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα