22.03.2019 – Πρόσκληση στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 27 του μηνός Μαρτίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ.

logo-dimos100x100ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -4-
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : – 5792/7
Φλώρινα, 22 Mαρτίου 2019

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 27 του μηνός Μαρτίου έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10.30 π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf)

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα