22.06.2017 – Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, την 28 του μηνός Ιουνίου έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00

logo-dimos100x100ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -1-
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -11883/38-
Φλώρινα 22 Ιουνίου 2017

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Περάσματος) την 28 του μηνός Ιουνίου έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με :

1. Ενημέρωση-Διαβούλευση επί του τελικού Επιχειρησιακού Σχεδίου Στρατηγικής Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης του Δήμου Φλώρινας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα