22.09.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Ορθή Επανάληψη)


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 27 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.30 μ.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων . Για
πλήρη
προβολή της
πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ .
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα