22.09.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής (Ορθή Επανάληψη)


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)
Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 27 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 μ.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων . Για
πλήρη
προβολή της
πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ .
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ Ζ. ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα