22.12.2015 – Πρόσκληση σύγκλησης επιτροπής Διαβούλευσης

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -3-
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -294
Φλώρινα 22 Δεκεμβρίου 2015

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια Τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Περάσματος) την 05 του μηνός Ιανουαρίου έτους 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με:

  1. Κανονισμός άδειας χρήσης και λειτουργίας Μουσικής-Μουσικών οργάνων Δήμου Φλώρινας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα