24.07.2013 – Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Μετά την ματαίωση της κατά την 15η Ιουλίου 2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την αριθμ. 23/2013 πρόσκληση συνεδρίασης, λόγω κατάληψης του Δημαρχιακού Καταστήματος, καλείσθε να προσέλθετε σε νέα δημόσια συνεδρίαση την 23η του μηνός Ιουλίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στον πίνακα θεμάτων της προηγούμενης πρόσκλησης.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ (pdf).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα