24.11.2017 – Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση στις 24 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ,

logo-dimos100x100Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: – 80-
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : – 23592/510 –
Φλώρινα, 24 Νοεμβρίου 2017

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 24 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00 μ, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με:

1. Έγκριση και δέσμευση – ψήφιση πιστώσεων δήμου Φλώρινας προϋπολογισμού 2017

Το κατεπείγον του θέματος έγκειται στην πληρωμή των υποχρεωτικών δαπανών οι οποίες είναι ανάγκη να πληρωθούν άμεσα για την εύρυθμη λειτουργία όλων των υπηρεσιών του Δήμου.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα