25/01/2010 – Περίληψη Αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας, 1η Συνεδρίαση 2010

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Φλώρινα 26 Ιανουαρίου 2010
 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
 ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
 Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
 ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ Σ/ΛΙΟΥ 
 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. :      – 9 – 

 

 

                                               

    Π  Ι  Ν  Α  Κ ΑΣ

Στον οποίο φαίνονται περιληπτικά οι Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας που λήφθηκαν κατά την τακτική Συνεδρίαση αυτού στις 25 Ιανουαρίου 2010 ως εξής :

Με αρ. 2 :

(Κατεπείγον) Εκδίδει Ψήφισμα για την υπολειτουργία του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου Φλώρινας.

Με αρ. 3 :

(Κατεπείγον) Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Φλώρινας στο Τηλεμαραθώνιο του ΣΚΑΪ σε συνεργασία με την Ελληνική Εθνική Επιτροπή της UNISEF για τη στήριξη των κατοίκων της Αϊτής που επλήγησαν από σεισμό (2.000 €).

Με αρ. 4 :

Εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης εισφοράς σε χρήμα σε οικόπεδο ιδιοκτησίας κας Πετκοπούλου Αναστασίας του Τραϊανού για τα Ο.Τ. 247α, 248 γειτονιάς «Τσιφλίκι» Δήμου Φλώρινας.

Με αρ. 5 :

Εγκρίνει την καταβολή αποζημίωσης εισφοράς σε χρήμα σε οικόπεδο ιδιοκτησίας κας Βακάλη – Λούστα Αικατερίνης του Στεργίου για τα Ο.Τ. 247α, 248 γειτονιάς «Τσιφλίκι» Δήμου Φλώρινας.

Με αρ. 6 :

Εγκρίνει την παραλαβή της μελέτης με τίτλο «Κατολίσθηση Αλώνων».

Με αρ. 7 :

Εγκρίνει την τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Φλώρινας.

Με αρ. 8:

Εγκρίνει τα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας ως εξής :

Α) Εγκρίνει τα μέτρα ρύθμισης κυκλοφορίας ως εξής :

 • 1. Τοποθέτηση κολωνακίων επί του οδοστρώματος στη συμβολή των οδών Ολυμπιάδος και Σίνη Κοντογούρη.
 • 2. Τοποθέτηση κολωνακίων επί του πεζοδρομίου (Παύλου Μελά) και επί του οδοστρώματος (Τυρνόβου και Δημ. Παπαθανασίου) στις εισόδους του πεζόδρομου.
 • 3. Διακοπεί κυκλοφορίας και απαγόρευση στάθμευσης στην οδό Ελευθερίας, στο τμήμα που ορίζεται από την οδό Νερέτης και Αβέρωφ, και εγκατάσταση ανάλογων πινακίδων σήμανσης. Ταυτόχρονα να ειδοποιηθεί η Αστυνομική Διεύθυνση Φλώρινας να προβεί σε προσωρινό αποκλεισμό του συγκεκριμένου δρόμου βάσει του άρθρου 52 παρ. 2 του ΚΟΚ.
 • 4. Τοποθέτηση κολωνακίων επί του δεξιού πεζοδρομίου της οδού Σπηλιάδου, στο τμήμα που καθορίζουν οι συμβολές της με τις οδούς Σίνη Κοντογούρη και Λοχαγού Μόδη.
 • 5. Τοποθέτηση κολωνακίων επί του πεζοδρομίου στη συμβολή των οδών Γυμναστηρίου και Λεωφ. Κ. Καραμανλή.
 • 6. Τοποθέτηση πινακίδων Ρ-40 (Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση) σε όλο το μήκος της οδού Μεγάλου Αλεξάνδρου (σε τμήματα που λείπουν), από την έναρξή της (Πλατεία Γ. Μόδη) έως και τη συμβολή της με την οδό Ιωάννου Καραβίτη, λόγω κυκλοφοριακού φόρτου.
 • 7. Τοποθέτηση κολωνακίων επί του οδοστρώματος στη συμβολή των οδών Παύλου Μελά και Κ. Σταμπουλή στην απέναντι γωνία από τα ήδη υπάρχοντα κολωνάκια (απόφαση 231/2008 του Δ.Σ.), για να διευκολυνθεί η στροφή των οχημάτων που θέλουν να κατευθυνθούν διερχόμενα από την οδό Παύλου Μελά προς την οδό Κ. Σταμπουλή.
 • 8. Τοποθέτηση πινακίδων Ρ-2 (STOP) στη διασταύρωση των οδών Δημ. Λαμπράκη και 7ης Νοεμβρίου, για την καλύτερη ρύθμιση της κυκλοφορίας.
 • 9. Τοποθέτηση κολωνακίων επί του πεζοδρομίου στην οδό Βογατσικού, από τη συμβολή της με την οδό Αρριανού έως τη συμβολή της με την οδό Γρεβενών, δεξιά με κατεύθυνση από την Αρριανού προς τη Γρεβενών, για να αποφευχθεί το παρκάρισμα των οχημάτων στο εν λόγω πεζοδρόμιο.
 • 10. Τοποθέτηση πινακίδας Ρ-40 (Απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση) στην οδό Κ. Καραμανλή από την παλιά Παιδόπολη μέχρι τη διασταύρωση με την οδό Πτολεμαίων, δεξιά με κατεύθυνση από την παλιά Παιδόπολη προς τη συμβολή της με την οδό Πτολεμαίων.
 • 11. Τοποθέτηση πινακίδων Ρ-55 (Οδός υποχρεωτικής διέλευσης πεζών, απαγορευμένης της διέλευσης άλλων εκτός από πεζών, οχημάτων άμεσης ανάγκης και οχημάτων για την είσοδο – έξοδο σε παρόδιες ιδιοκτησίες) στη συμβολή των οδών Πύρζα και Ελευθερίας επί της Πύρζα και στη συμβολή των οδών Θράκης και 25ης Μαρτίου επί της Θράκης.

Β) Απορρίπτει τα εξής :

 • 1. Απορρίπτει το αίτημα της κας Σταυρούλας Ελευθερίου για τοποθέτηση κολωνακίων επί του πεζοδρομίου στην οδό Μεγ. Αλεξάνδρου, στο ύψος της αρίθμησης 107.
 • 2. Απορρίπτει το αίτημα του κ. Κροκαρόπουλου Βασιλείου για την κατασκευή ράμπας για ΑΜΕΑ επί της οδού Δεράλα, στο ύψος της αρίθμησης 14, διότι το πεζοδρόμιο δεν έχει το απαιτούμενο πλάτος, ενώ επί του οδοστρώματος απαγορεύεται από τον ΚΟΚ.
 • 3. Απορρίπτει το αίτημα του κ. Λάζαρου Μιχαήλ όσο αφορά την τοποθέτηση κολωνακίων επί του οδοστρώματος στην οδό Θράκης, στο ύψος της αρίθμησης 3.

Με αρ. 9 :

Εγκρίνει τη μετάθεση της λήξης του συμβατικού χρόνου παράδοσης του Αλατοδιανομέα έως τις 14 Μαρτίου 2010.

Με αρ. 10 :

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου «Προμήθεια και τοποθέτηση συστήματος επικλινούς αναβατήρα για ΑΜΕΑ στο Δήμο Φλώρινας» μέχρι τις 28/02/2010.

Με αρ. 11 :

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Δημοτικό Σχολείο Σκοπιάς, 3ο Νηπιαγωγείο, Νηπιαγωγείο Αρμενοχωρίου» μέχρι τις 30/04/2010.

Με αρ. 12 :

Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Επισκευή και συντήρηση Σχολικών κτιρίων» μέχρι τις 30/04/2010.

Με αρ. 13 :

Εγκρίνει συνεχιζόμενα έργα.

Με αρ. 14 :

Ψηφίζει πίστωση ως επιχορήγηση του Δήμου προς τη Φιλαρμονική για το έτος 2010 από 75.000 €.

Με αρ. 15 :

Ψηφίζει πίστωση ως επιχορήγηση του Δήμου προς το ΚΑΠΗ Δήμου Φλώρινας για το έτος 2010 από 75.000 €.

Με αρ. 16 :

Εγκρίνει την ετήσια συνδρομή στην εφημερίδα ΗΧΩ για το έτος 2010 και εφεξής.

Με αρ. 17 :

Εγκρίνει τα προγράμματα μαζικού αθλητισμού μεγάλης διάρκειας περιόδου 2009 – 2010  .

Με αρ. 18 :

Εγκρίνει το πρόγραμμα «αθλοχώροι σχολείων» περιόδου 2009 – 2010.

Με αρ. 19 :

Εγκρίνει και ψηφίζει πίστωσης για την αναπαραγωγή Ψηφιακών Οπτικών Δίσκων για την προβολή του Δήμου Φλώρινας.

Με αρ. 20 :

Εγκρίνει τις δαπάνες εορτασμού Καθαράς Δευτέρας.

Με αρ. 21 :

Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου στη διοργάνωση συνεδρίου από 20 – 24 Φεβρουαρίου 2010 στη Φλώρινα με θέμα «ΦΛΩΡΙΝΑ – ΧΑΡΑΞΗ ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ» από την Εταιρία «ΑΥΛΑΙΑ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΕΚΔΟΣΕΙΣ».

Με αρ. 22 :

Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου στο Τουρνουά Καράτε που διοργανώνει στις 21/02/2010 στη Φλώρινα, ο Αθλητικός Σύλλογος «ΠΑΓΚΡΑΤΙΟΝ» Φλώρινας.

Με αρ. 23 :

Εγκρίνει τον προϋπολογισμό της Δ.Ε.Κ.Α.Φ. οικ. έτους 2010.

Με αρ. 24 :

Συγκροτεί Επιτροπή παραλαβής προμηθειών του άρθρου 28 Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Ο.Τ.Α.

Με αρ. 25 :

Συγκροτεί Επιτροπή Φορολογικών διαφορών του άρθρου 7 παρ. 8 Ν. 2307/1995 για το έτος 2009.

Με αρ. 26 :

Συγκροτεί Επιτροπή του άρθρου 46 που προβλέπεται από τον Ενιαίο Κανονισμό Προμηθειών.

Με αρ. 27 :

Ορίζει ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο με τον αναπληρωτή του στην Επιτροπή παραλαβής προμηθειών υλικών έργων.

Με αρ. 28 :

Ορίζει δύο (2) Δημοτικούς Συμβούλους για την παραλαβή έργων κάτω των 6.984,6 € και ενός (1) Δημοτικού Συμβούλου για την παραλαβή έργων άνω των 6.984,6 €.

Με αρ. 29 :

Ορίζει Τεχνική Επιτροπή για την αξιολόγηση αποτελεσμάτων διαγωνισμών (άρθρ. 46 παρ. 1, 2, 3 ΕΚΠΟΤΑ).

Με αρ. 30 :

Ψηφίζει πίστωση ως επιχορήγηση του Δήμου προς το Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Φλώρινας για το έτος 2010 από 175.000 €.

Με αρ. 31 :

Ψηφίζει πίστωση –  οφειλόμενα από διοργάνωση 16ης  Χορωδιακής Συνάντησης.

Με αρ. 32 :

Ψηφίζει πίστωση – οφειλόμενα δαπανών υποδοχής της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας της Βηθλεεμίτισσας.

Με αρ. 33 :

Ψηφίζει πίστωση –  οφειλόμενα δαπανών φιλοξενίας της ομάδας από την τηλεοπτική εκπομπή του ΣΚΑΪ «ΓΥΡΙΣΜΑΤΑ».

Με αρ. 34 :

Ψηφίζει πίστωση – οφειλόμενα από διοργάνωση εκδηλώσεων του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσ/νίκης στη Φλώρινα. 

Με αρ. 35 :

Ψηφίζει πίστωση – οφειλόμενα δαπανών από διοργάνωση «Δρόμος σε ανώμαλο έδαφος Γυμνασίων – Λυκείων». 

Με αρ. 36 :

Ψηφίζει πίστωση –  οφειλόμενα δαπανών για εγκαίνια της Αίθουσας Πολλαπλών Χρήσεων – Κέντρο Πολιτισμού Δήμου Φλώρινας και για διοργάνωση Ημερίδας με θέμα «Αστικά Ποτάμια – το μέλλον μας και η κληρονομιά μας». 

Με αρ. 37 :

Ψηφίζει πίστωση – οφειλόμενα ασφάλισης οχήματος Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Φλώρινας. 

Με αρ. 38 :

Ψηφίζει πίστωση – οφειλόμενα δαπανών για εορτασμό Αγίας Βαρβάρας στο πρώην Στρατόπεδο Τάγαρη. 

Με αρ. 39 :

Ψηφίζει πίστωση – οφειλόμενα δαπανών για εορτασμό Ιωάννη Δαμασκηνού από το Σύλλογο Ιεροψαλτών Φλώρινας. 

Με αρ. 40 :

Ψηφίζει πίστωση – οφειλόμενα για συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα Πολιτιστικών Θεμάτων του 5ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας.

Με αρ. 41 :

Ψηφίζει πίστωση – οφειλόμενα από Χριστουγεννιάτικες Φωτιές έτους 2009.

Με αρ. 42 :

Ψηφίζει πίστωση – οφειλόμενα από ενίσχυση απόρων οικογενειών ενόψει των εορτών σε συνεργασία με το Περιφερειακό Τμήμα του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Φλώρινας.

Με αρ. 43 :

Ψηφίζει πίστωση – οφειλόμενα σε διαφόρους.

Με αρ. 44 :

Απορρίπτει την αίτηση με Α.Π. 19655/30-12-2009 του κ. Γεωργιάδη Αριστοτέλη για παραίτησή του από τη θέση του Αντιπροέδρου και Μέλους της Δημαρχιακής Επιτροπής με τη σύμφωνη γνώμη του.

Με αρ. 45 :

Αποδέχεται ποσό 5.082,54 € από το Υπουργείο Πολιτισμού για το Πρόγραμμα Μαζικής Άθλησης περιόδου 2008 – 2009 και τροποποιεί τον προ/σμό Δήμου Φλώρινας οικ. έτους 2010.

Με αρ. 46 :

Εγκρίνει μερική τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. έτους 2010.

Με αρ. 47 :

Εγκρίνει τους όρους διακήρυξης εκμίσθωσης του με αρ. -12- Καταστήματος της Δημοτικής Αγοράς.

 

Η   Πρόεδρος

Του Δημοτικού Συμβουλίου

ΣΤΑΪΟΥ – ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα