25.08.2015 – Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -30-
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -105-

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 25 του μηνός Αυγούστου έτους 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με :

  • Ορισμός δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ενδίκων μέσων ή μη κατά της υπ’αριθμ. 77/2015 διαταγής πληρωμής του Ειρηνοδικείου Φλώρινας κατά του Δήμου Φλώρινας.
  • Ορισμός δικηγόρου για να γνωμοδοτήσει για την άσκηση ενδίκων μέσων ή μη κατά της υπ’αριθμ. 1837/2015 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης κατά του Δήμου Φλώρινας.

Τα θέματα συζητούνται σε κατεπείγουσα συνεδρίαση λόγω του ότι εντός 15 ημερών δίνεται το δικαίωμα άσκησης ανακοπής κατά των διαταγών πληρωμής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα