26.07.2013 – Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 30 του μηνός Ιουλίου έτους 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ

 

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλι εδώ.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα