27.05.2016 – Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -8-
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -82 –
Φλώρινα, 27 Μαΐου 2016

]Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 27 του μηνός Μαΐου έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με :

1. Κανονισμός λειτουργίας εμποροπανήγυρης Τ.Κ. Αρμενοχωρίου για το έτος 2016.

Το θέμα συζητείται σε κατεπείγουσα συνεδρίαση λόγω του ότι υπάρχουν καταλυτικές προθεσμίες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα