27.05.2016 – Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -28-
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -83-
Φλώρινα, 27 Μαΐου 2016

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 27 του μηνός Μαΐου έτους 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με:

  • Τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 138/2015 Αποφάσεως της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινα και εκ νέου επιβολή τελών στα πλαίσια της λειτουργίας της εμποροπανήγυρης Αρμενοχωρίου που διεξάγεται κατά την περίοδο του μηνός Ιουνίου για το έτος 2016 και εφ’ εξής μέχρι καταργήσεως ή τροποποιήσεως της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το θέμα συζητείται σε κατεπείγουσα συνεδρίαση λόγω του ότι υπάρχουν καταλυτικές προθεσμίες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα