28.02.11-Περίληψη Αποφάσεων Εκτελεστικής Επιτροπής 2/11

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Φλώρινα, 28 Φεβρουαρίου 2011 
ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 Π Ι Ν Α Κ Α Σ
 Στον οποίο φαίνονται περιληπτικά οι Αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Φλώρινας, που ελήφθησαν κατά την Έκτακτη Συνεδρίαση αυτής στις 23 Φεβρουαρίου του 2011 ως εξής:
 Με αρ. 2 :Εγκρίνει την ψήφιση του Κανονισμού Διαβούλευσης Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Φλώρινας.
  
  Ο Πρόεδρος Της Εκτελεστικής Επιτροπής
   Ιωάννης Ζ. Βοσκόπουλος

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα