28.02.2014 – Πρόσκληση σύγκλησης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σε τακτική συνεδρίαση

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 05 του μηνός Μαρτίου έτους 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ Ν. ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΙΔΗΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα