30.11.11-Πρόσκληση Σύγκλησης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης


 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Περάσματος) την 7η του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 76 του Ν.3852/2010 για τη συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με:

1. Διαβούλευση επί του προϋπολογισμού του Δήμου Φλώρινας για το έτος 2012.Εισηγητής: κ. Κρουσοράτης Δημήτριος, Υπάλληλος Οικονομικού Τμήματος Δήμου Φλώρινας.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα