31.07.2013 – Πρόσκληση επανάληψης ματαιωθείσας συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

Μετά την ματαίωση της κατά την 30η Ιουλίου 2013 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από την αριθμ. 26/2013 πρόσκληση συνεδρίασης, λόγω έλλειψης απαρτίας, καλείσθε να προσέλθετε σε νέα δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση την 31η του μηνός Ιουλίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων της Οικονομικής Επιτροπής, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας διάταξης που περιέχονται στον πίνακα θεμάτων της προηγούμενης πρόσκλησης.

Υπενθυμίζουμε ότι κατά τη διάταξη του άρθρου 75 παρ. 1 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ Α’ 87, αν κατά την δεύτερη αυτή συνεδρίαση δεν επιτευχθεί απαρτία, αρμόδιο πλέον να αποφασίσει για τα προς συζήτηση θέματα θα είναι το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ

 

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα