31.07.2014 – Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε τακτική συνεδρίαση

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 04 του μηνός Αυγούστου έτους 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων.

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΣΙΩΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικ εδώ.

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα