Χορήγηση κάδων οικιακής κομποστοποίησης και αεριζόμενων πλαστικών κάδων κουζίνας σε δημότες της Φλώρινας

Στη δωρεάν χορήγηση κάδων οικιακής κομποστοποίησης και αεριζόμενων πλαστικών κάδων κουζίνας σε δημότες της πόλης προχωρά ο Δήμος Φλώρινας.
Η Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος του Δήμου έχει ήδη προβεί στην προμήθεια των κάδων και από σήμερα, Δευτέρα 1 Ιουλίου, ξεκινά η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων από τους δημότες.
Οι κάδοι θα δοθούν στα νοικοκυριά μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων. Ειδικότερα, θα χορηγηθεί ένας κάδος οικιακής κομποστοποίησης (χωρητικότητας περίπου 300 λίτρων) ανά δομημένο οικόπεδο με προτεραιότητα στα νοικοκυριά με αυλή όπου ασκούνται κηπευτικές δραστηριότητες και ένας αεριζόμενος πλαστικός κάδος κουζίνας (χωρητικότητας 10 λίτρων) ανά νοικοκυριό.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν:
Αίτηση για χορήγηση προς χρήση του κάδου (οικιακής κομποστοποίησης ή αεριζόμενο κάδο κουζίνας). Στην αίτηση, παράλληλα με τη διεύθυνση, θα δηλώνουν το ΚΕΑΚ του οικοπέδου καθώς και τηλέφωνο επικοινωνίας. Η αίτηση κατατίθεται στο κεντρικό πρωτόκολλο του Δήμου Φλώρινας (Δημαρχείο, Μεγ. Αλεξάνδρου 97, τηλ. 2385351019) μαζί με τα παρακάτω απαραίτητα δικαιολογητικά:

  1. Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας.
  2. Μόνο για όσους αιτηθούν κάδο οικιακής κομποστοποίησης: υπεύθυνη δήλωση προς το Δήμο Φλώρινας, μέσω gov.gr (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses).

Στην υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνουν ότι:

  • Ο κάδος οικιακής κομποστοποίησης είναι ιδιοκτησίας του Δήμου Φλώρινας και χορηγείται αποκλειστικά για δωρεάν χρήση.
  • Ο κάδος οικιακής κομποστοποίησης θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για την κομποστοποίηση βιοαποβλήτων.
  • Η χρήση του κάδου οικιακής κομποστοποίησης θα είναι κατά τέτοιο τρόπο που δεν θα προκαλεί ζημιές στον κάδο ή στον περιβάλλον χώρο. Ο χρήστης οφείλει να διατηρεί τον κάδο σε άριστη λειτουργική κατάσταση και την περίοδο μη χρήσης του αυτός να είναι κατάλληλα αποθηκευμένος χωρίς τον κίνδυνο φθοράς.
  • Ο κάδος οικιακής κομποστοποίησης δεν θα μεταφερθεί σε άλλη διεύθυνση και η χρήση του θα είναι αποκλειστικά στο δηλωμένο οικόπεδο με ΚΑΕΚ
  • Εάν δεν επιθυμεί να συνεχίσει τη χρήση του κάδου οικιακής κομποστοποίησης, τότε ο κάδος θα επιστραφεί στο Δήμο Φλώρινας καθαρός και λειτουργικός.
  • Ο Δήμος Φλώρινας έχει δικαίωμα να ελέγχει επί τόπου και απροειδοποίητα για την ορθή χρήση του κάδου, να προβεί σε συστάσεις και εάν κριθεί αναγκαίο να άρει την χορήγηση του κάδου και να τον περισυλλέξει.

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως εξαντλήσεως των κάδων.
Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Δράσεις Βιοαποβλήτων Δήμου Φλώρινας», Πρόσκληση 51 της ΕΥΔΕΠ και στο πλαίσιο της δράσης «Development of an Action Plan for the Management of Bio-wastes at the Cross – Border Region LESSWASTE II» του προγράμματος INTERREG IPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 I5CB 009 (85% Ευρωπαϊκή Ένωση, 15% Εθνική Συμμετοχή).

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα