Έτος

Τίτλος έργου

Τεχνική περιγραφή

Προϋπολογισμός

Φορέα Χρηματοδότησης

2010

Ηλεκτροφωτισμός Δήμου Φλώρινας

Το έργο αφορά την κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού επί της οδού Λ. Κων. Καραμανλή.

152.022,22

Πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα