Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής Επιτροπής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -33-
ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -114-
Φλώρινα, 09 Σεπτεμβρίου 2015

Καλείστε να προσέλθετε στη δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα στις 09 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ., σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σχετικά με :

  • Διάθεση πιστώσεων συνολικού ποσού 510.052,70€ έγκριση έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής για την καταβολή προνοιακών επιδομάτων Δ΄ διμήνου (Ιουλίου – Αυγούστου) έτους 2015.

Το θέμα συζητείται σε κατεπείγουσα συνεδρίαση λόγω του ότι επείγει η άμεση καταβολή των προνοιακών επιδομάτων.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΜΠΑΡΔΑΚΑΣ

Για αναλυτική προβολή της πρόσκλησης κάντε κλικι εδώ.

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα