Προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. Α.Π. 16342/18-04-2024 (ΑΔΑ: 9ΣΟΙΩΗΙ-Α4Ι) ΣΟΧ2/2024

Ανακοινώνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας, από Πέμπτη 16/05/2024 έως και Τετάρτη 29/05/2024, ώρες 8:00 π.μ. με 15:00 μ.μ. στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. Α.Π. 16342/18-04-2024 (ΑΔΑ: 9ΣΟΙΩΗΙ-Α4Ι) ΣΟΧ2/2024 “Ανακοίνωση πρόσληψης, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου, για την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Συνέχιση Λειτουργίας Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων Βίας Δήμου Φλώρινας» του Δήμου Φλώρινας.”

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

  1. Παράρτημα ανακοινώσεων (κάντε κλικ εδώ)
  2. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση (κάντε κλικ εδώ)

 

Αναζήτηση

Επόμενες Εκδηλώσεις

Νέα άρθρα