Προσκλήσεις Δ.Σ. Φλώρινας

16.04.2020 - Πρόσκληση σε τακτική "δια περιφοράς" συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 21 Απριλίου 2020, ημέρα Τρίτη και κατά τις ώρες 12:00΄ - 14:00΄
30.04.2020 - Πρόσκληση σύγκλησης σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 30 Απριλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και κατά τις ώρες 12:30΄ - 14:30΄
11.05.2020 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 11 Μαΐου 2020, ημέρα Δευτέρα και κατά τις ώρες 12:00΄ - 14:00΄ σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
23.05.2020 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 26 Μαΐου 2020, ημέρα Τρίτη και κατά τις ώρες 12:00΄ - 14:00΄
29.05.2020 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας στις 29 Μαΐου 2020, ημέρα Παρασκευή και κατά τις ώρες 13:15΄ - 14:15΄ σε κατεπείγουσα συνεδρίαση
12.06.2020 - Πρόσκληση σύγκλησης του Δημοτικού Συμβουλίου στις 16 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄ σε τακτική δια ζώσης συνεδρίασης -κεκλεισμένων των θυρών
26.06.2020 - Πρόσκληση σε ειδική συνεδρίαση δια ζώσης συνεδρίασης - κεκλεισμένων των θυρών - στις 30 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00΄

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000