Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος

17.03.2023 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «Έργο φωταγώγησης αγαλμάτων, προτομών και λοιπών μνημείων πόλης Φλώρινας».
10.03.2023 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ του έργου με τίτλο: «Έργο φωταγώγησης αγαλμάτων, προτομών και λοιπών μνημείων πόλης Φλώρινας»
26.01.2023 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για της ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας
25.01.2023 - Π.Ε.Ε. - Παροχή υπηρεσιών χάραξης μαρμάρινων οστεοθυρίδων για τα κοιμητήρια του Δήμου Φλώρινας έτους 2023
23.01.2023 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια εξοπλισμού (διαδραστικοί πίνακες, κάμερες, Η/Υ κλπ) αίθουσας Σχεδιασμού & Αντιμετώπισης Έκτακτων Αναγκών Δήμου Φλώρινας
18.01.2023 - Π.Ε.Ε. - Προμήθεια και μεταφορά αλατιού αποχιονισμού για τις ανάγκες της Δ.Ε. Φλώρινας του Δήμου Φλώρινας έτους 2023
16.01.2023 - Διερεύνηση τιμών στα πλαίσια της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 1084/29.06.2022 (ΑΔΑ: 9ΛΣΨ46ΜΠΥΓ-3ΣΩ) πρόσκληση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με κωδικό: 08_ΕΠΑΝΕΚ, με τίτλο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ΟΤΑ»

Δήμος Φλώρινας

Μεγάλου Αλεξάνδρου 97

Φλώρινα, ΤΚ 53100

Τηλ. Κέντρο 23853 51000