Κατηγορία: Νομικά Πρόσωπα

THUMBNAIL

Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Φλώρινας

Το Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Φλώρινας ιδρύθηκε το έτος 1987, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου και διοικείτε από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο. Ο σκοπός…

THUMBNAIL

Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο (Δ.Α.Κ.)

Το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Φλώρινας ιδρύθηκε με το Βασιλικό Διάταγμα 596 που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως αριθ. Φύλλου 182 με ημερομηνία 24-09-1971 και με…

THUMBNAIL

Δημοτική Φιλαρμονική

Η Φιλαρμονική του Δήμου Φλώρινας ιδρύθηκε το έτος 1948, είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου του Δήμου και διοικείτε από πενταμελές διοικητικό συμβούλιο. Ο σκοπός της…