Κατηγορία: Προσκλήσεις Επιτροπής Ποιότητας Ζωής έτους 2020

THUMBNAIL

09.12.2020 – Πρόσκληση σύγκλησης σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί “δια περιφοράς” στις 11 του μηνός Δεκεμβρίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και κατά τις ώρες 9.30 π.μ. έως 11.30 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΗΠΕΙΡΟΥ–ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -18-ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 24868/65   Φλώρινα, 07 Δεκεμβρίου 2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ(Άρθρο 75,…

THUMBNAIL

17.11.2020 – Πρόσκληση σύγκλησης σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στις 20 του μηνός Νοεμβρίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και κατά τις ώρες 9.30 π.μ. έως 11.30 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΗΠΕΙΡΟΥ–ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -17-ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 23576/61   Φλώρινα, 16 Νοεμβρίου 2020   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ(Άρθρο…

THUMBNAIL

19.10.2020 – Πρόσκληση σύγκλησης σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής -κεκλεισμένων των θυρών- στις 23 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΗΠΕΙΡΟΥ–ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -16-ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 21626/58   Φλώρινα, 19/10/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)…

THUMBNAIL

02.10.2020 – Πρόσκληση σύγκλησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής -κεκλεισμένων των θυρών- σε τακτική συνεδρίαση στις 5 του μηνός Οκτωβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΗΠΕΙΡΟΥ–ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -15-ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 20163/48   Φλώρινα, 01/10/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)…

THUMBNAIL

25.09.2020 – Πρόσκληση σύγκλησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής -κεκλεισμένων των θυρών- σε τακτική συνεδρίαση στις 28 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΗΠΕΙΡΟΥ–ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -14-ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 19149/38   Φλώρινα, 24/09/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)…

THUMBNAIL

03.09.2020 – Πρόσκληση σύγκλησης σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί “δια περιφοράς” στις 7 του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και κατά τις ώρες 08.30 π.μ. έως 09.30 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΗΠΕΙΡΟΥ–ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -13-ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -17448/36-   Φλώρινα, 03/09/2020   ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ(Άρθρο 75, Ν.…

THUMBNAIL

13.08.2020 – Πρόσκληση σύγκλησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί “δια περιφοράς” στις 17 του μηνός Αυγούστου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και κατά τις ώρες 08.30 π.μ. έως 09.30 π.μ. σε τακτική συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΗΠΕΙΡΟΥ–ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -12-ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -15211/32-   Φλώρινα, 13/08/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)…

THUMBNAIL

07.08.2020 – Πρόσκληση σύγκλησης σε τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί “δια περιφοράς στις 10 του μηνός Αυγούστου έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και κατά τις ώρες 09.30 π.μ. έως 10.30 π.μ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΗΠΕΙΡΟΥ–ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -11-ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -14666/28-   Φλώρινα, 06/08/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)…

THUMBNAIL

31.07.2020 – Πρόσκληση σύγκλησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής “δια περιφοράς” στις 4 του μηνός Αυγούστου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και κατά τις ώρες 08.30 π.μ. έως 09.30 π.μ. σε τακτική συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΗΠΕΙΡΟΥ–ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣΑΡΙΘΜ. ΠΡΟΣΚΛ.: -10-ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : -14289/25-   Φλώρινα, 31/07/2020 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ(Άρθρο 75, Ν. 3852/10)…