Κατηγορία: Άδειες Καταστημάτων

THUMBNAIL

Δικαιολογητικά Αδειών Μουσικών Οργάνων

Δικαιολογητικά Αδειών Μουσικών Οργάνων Στα καταστήματα των άρθρων 37,38,39, της Α1β/8577/83 Υ.Δ.          (1) Αίτηση (2) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας. (3) Φωτοτυπία της Αδείας Ίδρυσης και…

THUMBNAIL

Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων

Αδειες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Στις 8-6-2006 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νέος Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων Νόμος 3463/2006, (ΦΕΚ 114Α/8-6-06), ο οποίος αφορά…

THUMBNAIL

Δικαιολογητικά Παιδοτόπων

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΑΙΔΟΤΟΠΩΝ Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α 36873/ΦΕΚ τ.Β/2-8-2007 (1) Αίτηση (φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας). (2) Διπλότυπο είσπραξης 185 € υπέρ Δήμου (Για καφενεία ,καφετερίες, παιδότοπους κ.α.)…