Κατηγορία: Α.Μ.Ε.Α.

THUMBNAIL

Δικαιούχοι Θέσεων Στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α.

Τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος για να του παραχωρηθεί μία (1) θέση στάθμευσης για ΑΜΕΑ είναι: Αίτηση (υποβάλλεται στον Δήμο) Δελτίο Στάθμευσης…